Slaapapneu

Snurken

Iedereen snurkt wel eens en haalt daarbij wat moeilijker adem. Bij Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) is er meer aan de hand. Hier treedt een onderbreking van de ademhaling op. Dit komt door het dichtvallen van de ademweg omdat bijvoorbeeld de tong zo diep wegzakt dat er een obstructie plaatsvindt. Als iemand op zijn rug ligt gebeurt dit sneller.

Hieronder ziet u wat er gebeurt

Onderbreking van de ademhaling

Men spreekt van een slaapapneu bij oa meer dan 5 onderbrekingen van de ademhaling per uur. 

Na een onderbreking in het ademhalen volgt een periode van min of meer normaal ademen, waarna er weer perioden van ademstilstand optreden. Deze perioden van ademstilstand kunnen relatief kort zijn en variëren van 15 tot 30 seconden.

Perioden langer dan 30 seconden komen ook voor. Dan wordt onvoldoende zuurstof opgenomen en geen koolzuurgas uitgeademd. De hersenen geven het lichaam een signaal om wakker te worden. Na ontwaken, vaak met een schok, wordt de ademhaling weer hervat.

De ademstilstanden kunnen gedurende de slaap zeer vaak voorkomen. Het klachtenpatroon is zeer divers en kan o.a.bestaan uit een zeer onrustige slaap, niet uitgerust wakker worden, overdag in slaap vallen op onverwachte momenten en extreme vermoeidheid. 

Slapen met OSAS is letterlijk hard werken en erg vermoeiend.

Ook de bedpartner of familieleden kunnen veel last hebben van het geluid. En de ademstops worden door de partner als erg beangstigend ervaren.

De diagnose

De patiënt kan met zijn/haar snurk-of slaapapneuprobleem in eerste instantie terecht bij de huisarts. Deze zal hem/haar verwijzen naar een slaapspecialist in het slaapteam, bijvoorbeeld een KNO-arts, longarts of neurofysioloog. De slaapspecialist zal een slaaponderzoek uitvoeren. Dit kan in de meeste gevallen gewoon thuis. Tijdens dit onderzoek wordt gemeten in hoeverre er sprake is van slaapapneu. De mate van slaapapneu wordt weergegeven in oa een indexcijfer (AHI). Dit cijfer geeft aan hoeveel blokkades (apneus) of bijna-blokkades (hypopneus) u per uur heeft. De slaapspecialist maakt deel uit van een team dat in overleg met de patiënt de beste behandeling vaststelt.

De Behandeling en wat kan de MKA-chirurg voor u doen

Obstructief slaapapneu is gelukkig vaak goed te behandelen. Er zijn twee behandelingen die wij bij MKA Apeldoorn uitvoeren:

1. De MRA (mandibulair repositie apparaat)

Eén van de mogelijke behandelingen bij snurken en slaapapneu zijn een soort kunststof platen die ‘s nachts over de tanden worden geplaatst. Hierbij wordt de onderkaak iets naar voren gehouden. Hierdoor wordt de luchtpijp verder geopend, zodat het gedeeltelijk verstoren van de luchtstroom bij het snurken, of het volledig verstoren van de luchtstroom bij slaapapneu, wordt opgeheven. Dit apparaat heet een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA).

Hieronder ziet u in een animatie hoe dit werkt

Het mandibulaire repositie apparaat (MRA) is bij voorkeur de behandeling voor lichte tot matige slaapapnoe.

Bij patiënten die een AHI hebben tot 30, blijkt de MRA even goed te werken als een CPAP. Bovendien wordt de MRA meestal door patiënten als veel prettiger ervaren dan een CPAP. Vandaar dat de MRA met ingang van 1 januari 2010 wordt vergoed vanuit uw basisverzekering.

Verschillende soorten

Er bestaan vele verschillende typen MRA’s. Ze zijn verschillend in draagcomfort, instelbaarheid en prijs. Wij hebben ondertussen veel ervaring opgedaan met de verschillende typen MRA’s.

Meer informatie over slaapapneu vindt u bij de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde. Ook kunt u hier meer te weten komen over het onderhoud van SomnoDent.

Procedure

U krijgt een afspraak bij de afdeling MKA-chirurgie na verwijzing uit het slaapteam.

  • Bij het eerste bezoek wordt bekeken of het gebit geschikt is om de beugel te kunnen dragen. Daarvoor worden rontgenfoto’s gemaakt om de conditie goed te kunnen beoordelen.
  • Vervolgens worden afdrukken gemaakt van het gebit en wordt ook bepaald wat de bewegelijkheid is van de mandibula (onderkaak).
  • De voorwaartse beet wordt ook vastgelegd met wat pasta.
  • soms worden er nog lichtfoto’s gemaakt van het gebit, om deze in de toekomst te kunnen vergelijken. Uiteraard krijgt u bij dit bezoek uitgebreide informatie over de werking van het apparaat.
  • de wachttijd voor het eerste bezoek houden we zo kort mogelijk omdat we begrijpen dat u last heeft.

Al met al duurt het bezoek ongeveer 45 minuten.

Als alle informatie verzameld is wordt dit naar de technicus gestuurd. Na ongeveer 3 weken is het apparaat klaar en wordt u gebeld voor een afspraak om de MRA-beugel te plaatsen.

Daarna volgen Controles

Afhankelijk van de situatie krijgt u meestal een controle afspraak na enkele weken om het effect met u te beoordelen. De mate van voortwaartsbeweging kan gemakkelijk aangepast worden om tot een optimale balans te komen in draagcomfort en werking. Aanpassingen in de stand worden besproken en kunt u ook eenvoudig zelf uitvoeren.

Als alles goed is ingesteld volgt meestal nog een controle slaaponderzoek met beugel in (controle polysomnografie) om het resultaat op de ademstops ook te meten. De resultaten van dit onderzoek worden nog met u besproken. Is alles naar wens dan volgt jaarlijkse controle om het lange termijn effect te beoordelen en bij te sturen waar nodig.

2. Operatieve kaakverplaatsing (Osteotomie)

Bij een osteotomie wordt de luchtweg verruimd door een operatie aan de kaken. Voor meer informatie over deze type ingrepen zie ook osteotomie.  Hierbij worden de kaken in een andere stand gebracht. Bij veel apneu patiënten blijkt er door een afwijkende stand van de kaak, van nature een smalle ademweg te zijn. Hierdoor is het risico op het krijgen van apnoe duidelijk toegenomen. Vaak staan de kaken dan wat naar achteren waardoor er minder ruimte voor de ademweg overblijft.  Door met een operatie de stand van de kaak meer naar voren te brengen kan in veel gevallen de apneu verholpen worden. Dit kan een definitieve oplossing zijn waardoor er geen aanvullende hulpmiddelen meer nodig zijn.

Deze ingreep staat hieronder in een animatie weergegeven.

Hieronder ziet u in een animatie hoe dit werkt

Voor deze ingreep is het soms gunstig om voor extra effect eerst een beugel door de orthodontist te laten plaatsen. Hiermee kunnen de tandbogen van de boven en de onderkaak voor de ingreep passend gemaakt worden voor de verplaatsing. Na de chirurgie zal de orthodontist de beugel ook nog gebruiken om de tanden weer goed op elkaar aan te laten sluiten. Het aangezicht krijgt wel een ander profiel. We kunnen door middel van onze 3D planning van deze ingrepen u een goed beeld geven van te voren. Samen met u maken we het plan.

Om zeker te zijn van vergoeding door de zorgverzekeraar vragen we de ingreep voor u aan.

3. CPAP

De cpap is een soort luchtpomp. De pomp zorgt voor een geringe overdruk, waardoor ’s nachts de luchtwegen worden opengehouden. De pomp blaast deze via een slang en een masker in uw neus. Zo blijven uw luchtwegen open en worden apneus voorkomen.

De cpap is de voorkeurstherapie bij ernstig osas. Het werkt in de meeste gevallen goed maar het is wel vrij ingrijpend om iedere nacht met een masker op je neus te moeten slapen.

Deze behandeling vindt niet op de afdeling MKA-chirurgie plaats maar vaak via de longarts.

De MKA artsen

Maak kennis met de MKA Chirurgen van MKA Apeldoorn

Dhr. R.H. Bouwman

Dhr. R.H. Bouwman

Dhr. P.W. Kraaij

Dhr. P.W. Kraaij

Dhr. S Heijnsbroek

Dhr. S Heijnsbroek

Dhr. T. Putters

Dhr. T. Putters

Partners