Chirurgische verwijdering van tand of kies

Wanneer een tand of kies niet meer te behouden is door tandbederf of pijn kan uw tandarts u verwijzen naar de MKA chirurg. Die heeft veel ervaring in het verwijderen van tanden en kiezen waarmee de behandeling snel en pijnloos kan plaatsvinden.

Waarom moet een verstandskies verwijderd worden?

U gaat uw verstandskies laten verwijderen. We kunnen ons voorstellen dat u wellicht opziet tegen deze behandeling. Daarom proberen we u alle informatie te geven, zodat u zich kunt voorbereiden. Zo weet u precies wat er gaat gebeuren. De meest voorkomende reden is klachten veroorzaakt door zijn positie en moeilijke reiniging.

Bekijk deze video van enkele minuten waarin duidelijk uitgelegd wordt waarom een verstandskies verwijderd moet worden. Tevens kunt u bij ons de folder ‘Chirurgische verwijdering gebitselement’ lezen.

Hoe verloopt de behandeling?

Bij aanmelding wordt gekeken of de verwijzing en meegestuurde informatie voldoende is.  en het kan goed zijn dat er nog een aanvullende röntgenfoto van uw kaak wordt gemaakt om beter de positie van de kies te kunnen beoordelen.

Dan volgt eerst een gesprek met de MKA-chirurg waarin uw gezondheid  en eventuele vragen besproken worden. Vervolgens krijgt u een goede verdoving.

bekijk deze informatie video om een indruk te krijgen hoe een  verstandskies verwijderd kan worden.

Wat kunt u verwachten na de behandeling ?

Als gevolg van de behandeling is er een wond in uw mond gemaakt. Er kunnen zich situaties voordoen, die u als normale bezwaren na een behandeling moet beschouwen. Lees meer over de eventuele symptomen na de behandeling.

Partners