De Procedure

Behandeling van slaapapneu

De meeste mensen zijn gezien of besproken in het OSAS team van het Gelre Ziekenhuis, hierin bespreken wekelijks de Longarts, KNO-arts, neuroloog, MKA-chirurg, klinische fysicus, en ondersteunend personeel de uitkomsten van de onderzoeken die in dit kader gedaan zijn.

Als blijkt dat er sprake is van OSAS en geconstateerd wordt dat u met een MRA geholpen kunt worden, krijgt u een vervolgafspraak bij de afdeling MKA-chirurgie.

  • Bij het eerste bezoek wordt bekeken of het gebit geschikt is om de beugel te kunnen dragen. Daarvoor worden rontgenfoto’s gemaakt om de conditie goed te kunnen beoordelen.
  • Vervolgens worden afdrukken gemaakt van het gebit en wordt ook bepaald wat de bewegelijkheid is van de mandibula (onderkaak).
  • De voorwaartse beet wordt ook vastgelegd met wat pasta.
  • Een enkele maal worden er nog lichtfoto’s gemaakt van het gebit, om deze in de toekomst te kunnen vergelijken. Uiteraard krijgt u bij dit bezoek uitgebreide informatie over de werking van het apparaat.

Als alle informatie verzameld is wordt dit naar de technicus gestuurd. Na ongeveer 2 weken is het apparaat klaar en wordt u gebeld voor een afspraak om de MRA-beugel te plaatsen.

Al met al duurt het bezoek ongeveer 45 minuten.

Controle

Afhankelijk van de situatie krijgt u meestal een controle afspraak na enkele weken om het effect met u te beoordelen. De mate van voortwaartsbeweging kan gemakkelijk aangepast worden om tot een optimale balans te komen in draagcomfort en werking. Aanpassingen in de stand worden besproken en kunt u ook eenvoudig zelf uitvoeren.

Als alles goed is ingesteld volgt meestal nog een controle slaaponderzoek met beugel in (controle polysomnografie) om het resultaat op de ademstops ook te meten. De resultaten van dit onderzoek worden nog met u beproken. Is alles naar wens dan volgt na 1 jaar nog een controle bezoek om het lange termijn effect te beoordelen.

Partners