Behandelingen Slaapapneu (OSAS)

Mandibulair Repositie Apparaat (MRA)

Eén van de mogelijke behandelingen bij snurken en slaapapneu zijn een soort kunststof platen die ‘s nachts over de tanden worden geplaatst. Hierbij wordt de onderkaak iets naar voren geduwd of getrokken. Hierdoor wordt de luchtpijp verder geopend, zodat het gedeeltelijk verstoren van de luchtstroom bij het snurken, of het volledig verstoren van de luchtstroom bij slaapapneu, wordt opgeheven. Dit apparaat heet een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA).

Het mandibulaire repositie apparaat (MRA) is bij voorkeur de behandeling voor lichte tot matige slaap apnoe.

Bij patiënten die een AHI hebben tot 30, blijkt de MRA even goed te werken als een CPAP. Bovendien is de MRA meestal patiëntvriendelijker dan een CPAP. Vandaar dat de MRA met ingang van 1 januari 2010 wordt vergoed vanuit uw basisverzekering.

Hieronder ziet u in een animatie hoe dit werkt.

Verschillende soorten MRA’s

Er bestaan vele verschillende typen MRA’s. Ze zijn verschillend in draagcomfort, instelbaarheid en prijs. Wij hebben ondertussen veel ervaring opgedaan met de verschillende typen MRA’s.

Meer informatie over slaapapneu vindt u bij de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde. Ook kunt u hier meer te weten komen over het onderhoud van SomnoDent.


Osteotomie

Bij een osteotomie (kaakoperatie) wordt de luchtweg verruimd door een operatie aan de kaken. Voor meer informatie over deze type ingrepen zie ook osteotomie.  Hierbij worden de kaken in een andere stand gebracht. Bij veel apneu patiënten blijkt er door een afwijkende stand van de kaak, van nature een smalle ademweg te zijn. Hierdoor is het risico op het krijgen van apnoe duidelijk toegenomen. Vaak staan de kaken dan wat naar achteren waardoor er minder ruimte voor de ademweg overblijft.  Door met een operatie de stand van de kaak meer naar voren te brengen kan in veel gevallen de apneu verholpen worden. Dit kan een definitieve oplossing zijn waardoor er geen aanvullende hulpmiddelen meer nodig zijn.

Deze ingreep staat hieronder in een animatie weergegeven.

Voor deze ingreep is het wel nodig dat er meestal eerst een beugel door de orthodontist wordt geplaatst. Hiermee kunnen de tandbogen van de boven en de onderkaak voor de ingreep passend gemaakt worden voor de verplaatsing. Na de chirurgie zal de orthodontist de beugel ook nog gebruiken om de tanden weer goed op elkaar aan te laten sluiten. Het aangezicht krijgt wel een ander profiel.

CPAP

De cpap is een soort luchtpomp. De pomp zorgt voor een geringe overdruk, waardoor ’s nachts de luchtwegen worden opengehouden. De pomp blaast deze via een slang en een masker in uw neus. Zo blijven uw luchtwegen open en worden apneus voorkomen.

De cpap is de voorkeurstherapie bij ernstig osas. Het werkt in de meeste gevallen goed maar het is wel vrij ingrijpend om iedere nacht met een masker op je neus te moeten slapen.

Partners