De kosten en vergoeding

Basisverzekering

Vanaf 1 januari 2010 wordt de MRA vergoed vanuit de basisverzekering. Over het algemeen geldt dat u voor vergoeding in aanmerking komt als u een AHI heeft tussen de 5 en 30 EN u heeft klachten als gevolg van uw slaapapneu. Uw AHI wordt gemeten in een slaaponderzoek dat (meestal) wordt uitgevoerd via uw longarts.

Het aanmeten van een MRA moet worden uitgevoerd door een Specialist die daarvoor speciaal is opgeleid. In het Gelre is Dhr P.Kraaij gecertificiceerd om deze behandeling uit te voeren en te begeleiden.

Overzicht verzekeraars

Wij hebben voor 2016 met een groot aantal verzekeraars afspraken gemaakt over de levering van de MRA. Als u bent verzekerd bij één van onderstaande verzekeraars, kunt u er van uitgaan dat uw MRA wordt vergoed.

 • Aevitae
 • Aevitae-De Goudse
 • AnderZorg
 • Avero Achmea
 • Azivo
 • CZ
 • Delta LLoyd
 • FBTO
 • IAK Verzekeringen
 • Interpolis
 • IZA
 • IZA-gemeenten
 • IZZ, Menzis
 • Caresco Assuradeuren
 • Ohra
 • OZF
 • Achmea
 • SZVK (Krijgsmacht)
 • Trias
 • Turien & Co Assuradeuren
 • UMC
 • Univé
 • VGZ
 • VPZ
 • Zilveren Kruis Achmea

Andere zorgverzekeraar?

Bent u verzekerd bij een andere verzekeraar, dan wordt de MRA waarschijnlijk ook wel vergoed, maar moet er eerst een machtiging worden aangevraagd.

Houdt u er rekening mee dat de vergoeding wel ten koste gaat van het eigen risico.

Als u al een CPAP aparaat gebruikt, kan het zijn de de zorgverzekeraar dit zal innemen alvorens tot vergoeding over te gaan.

Partners