Tarieven

Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven van 2020

Code Beoordeling
234003 Consult 73,37
239462 Maken röntgenfoto (2D) ten behoeve van gebitsonderzoek en/of schedelonderzoek, elk maximaal éénmaal per dag te declareren. 36,05
239465 Beoordelen röntgengebitsonderzoek (2D), ongeacht aantal en soort opnamen, inclusief eventuele controlefoto(s) en inclusief bespreking met patiënt – maximaal éénmaal per dag te declareren. 70,11
tandheelkundige chirurgie
234041 Operatieve verwijdering van een één of meerdere gebitselementen of één of meerdere radices of een corpus aliënum per kaakhelft – met splijten van het mucoperiost. 191,19
234050 Apexresectie per kaak, inclusief één behandelde wortel (inclusief eventueel noodzakelijke wortelkanaalbehandeling, kanaalvulling en/of apicale afsluiting). 154,57
235008 Apexresectie, elke volgende wortel. – uitgevoerd als verrichting met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en). 87,87
234084 Kleine verrichtingen, zoals uitgebreid operatief wondtoilet (niet als nabehandeling van eigen ingreep), uitgebreide proefexcisie of biopsie. 100,69
implantaten
238060 Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, excl. kosten implantaat) 406,86
235021 Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak, excl. kosten implantaten) – uitgevoerd als verrichting met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en). 221,20
238062 Kosten materiaal  implantaatschroef 319,50
238063 Vrijleggen van implantaat/implantaten, in geval van 2 fasen: de tweede fase (per kaak). 124,31
234075 Omslagplooi plastiek met behulp van een vrij transplantaat frontgedeelte of per kaakhelft inclusief het winnen van het transplantaat. 290,33
234086 Correctie van edentate deel van kaak met bijbehorende weke delen, b.v. excisie van irritatie-hyperplasieen, flabby ridges, tubercorrectie, verwijd.meerdere exostosen per kaak, bindweefseltranspl. 183,74
234012 Operatieve verwijdering van kaakcysten groter dan 1/4 van het kaakvolume en operaties aan de sinus maxillaris. 613,43
Chirurgie voor Orthodontie
234092 Vrij prepareren van een geïmpacteerd element. 196,57
234093 Vrij prepareren met aanbrengen van een ligatuur of extensie. 191,74
238048 Het plaatsen van bone-anchors (Bollard of vergelijkbaar) als zelfstandige ingreep (niet bij osteotomie, fractuur of reconstructie), per kaak. 313,09
Overzicht totaal
CONSULTATIE
230001 Vacatiegelden, per uur 53,83
230002 Assistentie bij een kaakchirugische verrichting 45,82
239022 Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts 88,32
239024 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 172,22
DIAGNOSTIEK EN NIET-CHIRURGISCHE PRESTATIES
234190 Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). 260,94
234191 Controlebezoek MRA. 39,28
234192 Reparatie MRA met afdruk. 78,99
234196 Tijdelijke intra-orale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld opbeetspalk, beschermplaatje, wafer, Herbst, inclusief het nemen van afdrukken. 188,01
239112 Nasopharyngoscopie, uitgevoerd door middel van optiek via de oropharynx, al dan niet met proefexcisie(s), inclusief nasendoscopie 376,90
239457 Röntgenschedelonderzoek.
239467 Beoordelen röntgenschedelonderzoek (2D). 61,46
239458 Uitgebreide analyse en verslaglegging ten behoeve van röntgenschedelonderzoek (2D). 84,78
239475 Beoordelen meerdimensionale kaakopname (b.v. cone beam-CT (CBCT)), inclusief bespreking met de patiënt. 58,31
239961 Nemen van afdrukken van boven- en onderkaak voor studiemodellen of het bruikbaar maken van bestaande gebitsprothesen per kaak. 77,88
239962 Proefoperatie op model (al dan niet in articulator) 99,63
DENTOALVEOLAIRE CHIRURGIE
232152 Plastische sluiting oro-antrale perforatie. 166,78
234011 Operatieve verwijdering van grote benigne tumoren en cysten in kaak of weke delen (excl. kaakcysten groter dan 1/4 van het kaakvolume, zie 234012). 177,23
234020 Extirpatie frenulum labii en linguae. 103,85
234032 Ongecompliceerde extractie van één of meerdere gebitselementen in één kaakhelft. 48,81
234034 Extracties in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in één kaakhelft 443,00
234035        *) Extractie in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in elke volgende kaakhelft – extractie van één of meerdere gebitselementen per kaakhelft in combinatie met één of meer andere ingrepen. 149,04
234065 Behandeling van één of meer geluxeerde elementen, replantatie en/of transplantatie van elementen en/of behandeling van een fractuur van de processus alveolaris, per kaak (inclusief eventueel spalken). 200,63
234092 Vrij prepareren van een geïmpacteerd element. 196,57
234093 Vrij prepareren met aanbrengen van een ligatuur of extensie. 191,74
238048 Het plaatsen van bone-anchors (Bollard of vergelijkbaar) als zelfstandige ingreep (niet bij osteotomie, fractuur of reconstructie), per kaak. 313,09
239854 Antroscopie. 143,83
IMPLANTOLOGIE / PREPROTHETISCHE CHIRURGIE
234070 Excisie torus palatinus of mandibularis en/of correctie linea mylohyoidea of processus alveolaris per kaak. 265,37
234085 Vestibulum- of mondbodemplastiek en/of correctie processus alveolaris door middel van alloplastisch materiaal, frontgedeelte of per kaakhelft. 212,81
TRAUMATOLOGIE
231534 Hechten van een gescheurd ooglid met gescheurde ooglidrand en herstel van een primair ooglid coloboom. 436,50
231541 Laterale canthopexie. 422,04
231542 Enkelzijdige transnasale mediale canthopexie. 719,50
232073 Repositie verse gecompliceerde neusfractuur met uitgebreid wondtoilet of uitgebreide bloedige repositie bij verse septumfractuur. 726,98
238041 Gesloten Behandeling van fracturen per kaak, bijvoorbeeld met behulp van spalken, brackets, IMF-schroeven. 536,55
238042 Operatieve behandeling van een enkelvoudige mandibula-fractuur. 1183,94
238044 Operatieve behandeling van een meervoudige mandibula-fractuur of van een maxilla- of zygoma-fractuur. 1073,11
238944 Behandeling uitgebreide weke delen letsels in het gelaat. 291,66
RECONSTRUCTIE
238025 Overbruggen van een gnathoschisis met bottransplantaat of kaakreconstructie met allo- of autotransplantaat of reconstructie kaakgewricht. 2040,86
238989 Openen van bot voor het verkrijgen van een autotransplantaat, inclusief transplantatie van het bot of kraakbeen. 986,02
238910 Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen. 816,69
239000 Thierschplastiek 407,53
239014 Grote of gecompliceerde transpositie door direct of indirect gesteelde transpositie van huid. 1156,94
239025 Transpositie van een huidspierlap naar een defect in mondholte, pharynx, larynx en/ of oesophagus. 2791,09
OSTEOTOMIE
232064 Septum correctie met mobilisatie en repositie van kraakbeen met mediale osteotomie en eventuele conchotomie. 266,14
234012 Operatieve verwijdering van kaakcysten groter dan 1/4 van het kaakvolume en operaties aan de sinus maxillaris. 613,43
238002 Sequestrotomie of decorticatie bij osteomyelitis. 270,21
238020 Correctie van benige kin, corticotomie ten behoeve van rapid expansion. 1251,78
238022 Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft. 1562,32
238024 Osteotomie/distractie van het os zygomaticum of van de maxilla volgens le Fort I, alsmede decompressie van de orbita. 2356,03
238026 Osteotomie/distractie van de mandibula enkelzijdig of frontgedeelte. 2495,35
238027 Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort II. 2413,17
238028 Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort III. 3241,26
238828 Operatieve verwijdering van osteosynthese materiaal/distractor per kaakhelft. 421,95
AANGEZICHTS- EN COSMETISCHE CHIRURGIE
231539 Blepharoplastiek van een ooglid, respectievelijk correctie ptosis wenkbrauw. 236,78
232060 Correctief chirurgische behandeling van de deformiteiten aan het benige neusskelet, met laterale osteotomie. 340,16
232062 Correctieve ingrepen aan cartilagines laterales en/of ter correctie van de neusvleugels en vestibulum nasi. Zowel enkel- als dubbelzijdig. 809,42
239074 Facelift enkelzijdig, respectievelijk rhytidectomie van gelaat en hals met zogenaamde smash-plastiek. 829,74
239084 Liposuctie van het submentale gebied, de regio pectoralis, het onderbeen of de onderarm, enkelzijdig, uitgezonderd het submentale gebied totaal. 588,61
9 KOSTENVERGOEDING
230000 Techniekkosten mondziekten en kaakchirurgie.
239462 Maken röntgenfoto (2D) ten behoeve van gebitsonderzoek en/of schedelonderzoek, elk maximaal éénmaal per dag te declareren. 36,05
239472 Maken meerdimensionale kaakopname (b.v. cone beam-CT (CBCT)) 139,93
231901 Dagverpleging kaakchirurgie. 299,56
231902 Verpleegdag kaakchirurgie. 403,39

Partners