Tarieven

Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven van 2021

Tariefgroep/

Prestatiecode

Productgroep/

Prestatie-omschrijving

2021

TARIEFGROEP I

1. CONSULTATIE

230001

Vacatiegelden, per uur

55,74

230002

Assistentie bij een kaakchirugische verrichting

47,45

234001

Eerste consult mond,- kaak- en aangezichtschirurgie

109,91

234002

Herhaalconsult mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

109,91

234004

Consult op afstand mond-, kaak- en aangezichtschirurgie ter vervanging van een

herhaalconsult

54,50

239021

Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patient) aan derden

89,65

239023

Eenvoudige, korte rapporten

73,28

239024

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

178,35

TARIEFGROEP III

2. DIAGNOSTIEK EN NIET-CHIRURGISCHE PRESTATIES

232281

Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s)

53,71

232480

Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek

247,25

234190

Mandibulair Repositie Apparaat (MRA)

270,23

234191

Controlebezoek MRA

40,67

234192

Reparatie MRA met afdruk

81,80

234196

Tijdelijke intra-orale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld opbeetspalk, beschermplaatje,

wafer, Herbst, inclusief het nemen van afdrukken

194,70

239112

Nasopharyngoscopie, uitgevoerd door middel van optiek via de oropharynx, al dan niet

met proefexcisie(s), inclusief nasendoscopie

390,32

239451

Inbrengen röntgencontrastvloeistof (sialografie, arthrografie)

113,18

239465

Beoordelen rontgengebitsonderzoek (2D), ongeacht aantal en soort opnamen,

inclusief eventuele controlefoto(s) en inclusief bespreking met patient – maximaal eenmaal per dag te declareren

72,61

239467

Beoordelen röntgenschedelonderzoek (2D)

63,65

239458

Uitgebreide analyse en verslaglegging ten behoeve van röntgenschedelonderzoek

(2D)

87,80

239475

Beoordelen meerdimensionale kaakopname (b.v. cone beam-CT (CBCT)), inclusief

bespreking met de patiënt

60,29

239851

Functieonderzoek speekselklieren

95,86

239961

Nemen van afdrukken van boven- en onderkaak voor studiemodellen of het bruikbaar

maken van bestaande gebitsprothesen per kaak.

80,65

239962

Proefoperatie op model (al dan niet in articulator)

103,18

TARIEFGROEP II

3. DENTOALVEOLAIRE CHIRURGIE

232152

Plastische sluiting oro-antrale perforatie

172,72

234011

Operatieve verwijdering van grote benigne tumoren en cysten in kaak of weke delen

(excl. kaakcysten groter dan 1/4 van het kaakvolume, zie 234012)

183,54

234020

Extirpatie frenulum labii en linguae

107,55

234024

Parodontale chirurgie aan één element

91,92

234025

Parodontale chirurgie aan alle aanwezige frontelementen per kaak of aan alle

aanwezige postcaniene elementen per kaakhelft

163,54

234026

Parodontale chirurgie aan alle aanwezige elementen per kaakhelft

186,49

234027

Preventieve parodontale behandeling aan alle aanwezige frontelementen per kaak, of

aan alle aanwezige postcaniene elementen per kaakhelft

134,94

234028

Preventieve parodontale behandeling per kaakhelft

146,61

234084

Kleine verrichtingen, zoals uitgebreid operatief wondtoilet (niet als nabehandeling van

eigen ingreep), uitgebreide proefexcisie of biopsie

104,56

234032

Ongecompliceerde extractie van één of meerdere gebitselementen in één kaakhelft

50,55

234034

Extracties in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in één kaakhelft

458,77

Extractie in algehele anesthesie van een of meerdere elementen in elke volgende kaakhelft – extractie van een of meerdere gebitselementen per kaakhelft in combinatie

234035 met een of meer andere ingrepen

154,35

234041

Operatieve verwijdering van een of meerdere gebitselementen of één of meerdere

radices of een corpus aliënum per kaakhelft – met splijten van het mucoperiost

198,00

234050

Apexresectie per kaak, inclusief één behandelde wortel (inclusief eventueel

noodzakelijke wortelkanaalbehandeling, kanaalvulling en/of apicale afsluiting)

281,18

235008

Apexresectie, elke volgende wortel

91,00

234065

Behandeling van één of meer geluxeerde elementen, replantatie en/of transplantatie van elementen en/of behandeling van een fractuur van de processus alveolaris, per

kaak (inclusief eventueel spalken)

207,77

234092

Vrij prepareren van een geïmpacteerd element.

203,57

234093

Vrij prepareren met aanbrengen van een ligatuur of extensie

306,54

238048

Het plaatsen van bone-anchors (Bollard of vergelijkbaar) als zelfstandige ingreep (niet

bij osteotomie, fractuur of reconstructie), per kaak

324,24

239854

Antroscopie

148,95

TARIEFGROEP II

4. KAAKGEWRICHTSPATHOLOGIE

234083

Uitgebreide correctie articulatie bij kaakgewrichtsklachten of bij parodontale

aandoeningen, inclusief afdrukken en gnathologische registratietechnieken

155,78

238054

Resectie van het tuberculum articulare, extirpatie of repositie discus articularis,

condylotomie, condylar shave of condylectomie, enkelzijdig

1259,25

239853

Arthroscopie, diagnose en lavage

376,46

TARIEFGROEP II

5. PREPROTHETISCHE CHIRURGIE

234070

Excisie torus palatinus of mandibularis en/of correctie linea mylohyoidea of processus

alveolaris per kaak

274,82

234085

Vestibulum- of mondbodemplastiek en/of correctie processus alveolaris door middel

van alloplastisch materiaal, frontgedeelte of per kaakhelft

220,39

234075

Omslagplooi plastiek met behulp van een vrij transplantaat frontgedeelte of per

kaakhelft inclusief het winnen van het transplantaat

300,67

234086

Correctie van edentate deel van kaak met bijbehorende weke delen, b.v. excisie van irritatie-hyperplasieen, flabby ridges, tubercorrectie, verwijd.meerdere exostosen per

kaak, bindweefseltransplaat

190,28

238029

Permandibulair implantaat

510,29

238060

Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, excl. kosten implantaat)

421,34

235021

Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak, excl. kosten implantaten) – uitgevoerd als

verrichting met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en)

229,07

238063

Vrijleggen van implantaat/implantaten, in geval van 2 fasen: de tweede fase (per kaak)

128,73

TARIEFGROEP II

6. TRAUMATOLOGIE

231534

Hechten van een gescheurd ooglid met gescheurde ooglidrand en herstel van een primair ooglid coloboom

452,04

231541

Laterale canthopexie

437,06

231542

Enkelzijdige transnasale mediale canthopexie

744,75

232073

Repositie verse gecompliceerde neusfractuur met uitgebreid wondtoilet of uitgebreide

bloedige repositie bij verse septumfractuur

752,87

238041

Behandeling van fracturen per kaak, bijvoorbeeld met behulp van spalken, brackets,

IMF-schroeven

1096,95

238042

Operatieve behandeling van een enkelvoudige mandibula-fractuur

2469,79

238044

Operatieve behandeling van een meervoudige mandibula-fractuur of van een maxilla-

of zygoma-fractuur

2333,33

238944

Behandeling uitgebreide weke delen letsels in het gelaat

302,05

TARIEFGROEP II

7. ONCOLOGIE / RECONSTRUCTIE

230104

Tumor van orbita en decompressie van het orbitadak

1212,44

230821

Exenteratio orbitae

1389,79

232203

Tracheotomie

1109,29

233730

Radicale halsklieruitruiming

2497,24

233740

Regionale klierdissectie, enkelzijdig

1896,10

234111

Extirpatie van de gehele tong.

3528,19

234112

Extirpatie van een gedeelte van de tong.

901,47

234160

Extirpatie tumor weke delen van de mond.

139,25

234195

Resectieprothese, obturatorklos, bestralingsmoulage, gelaatsprothese en

schedelplaat.

463,64

238010

Resectie van halve bovenkaak

1270,87

238011

Resectie van totale bovenkaak

1378,21

238014

Resectie van halve onderkaak

3175,69

238015

Resectie van totale onderkaak

5169,88

238017

Commando-operatie.

3558,84

238025

Overbruggen van een gnathoschisis met bottransplantaat of kaakreconstructie met

allo- of autotransplantaat of reconstructie kaakgewricht.

2113,52

238989

Openen van bot voor het verkrijgen van een autotransplantaat, inclusief transplantatie

van het bot of kraakbeen.

1021,12

238910

Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen.

845,76

239000

Thierschplastiek

422,04

239014

Grote of gecompliceerde transpositie door direct of indirect gesteelde transpositie van huid (zie 230014 voor uitgebreide littekencorrectie of lift van mondhoek of subnasale

lip)

1198,13

239025

Transpositie van een huidspierlap naar een defect in mondholte, pharynx, larynx en/ of

oesophagus.

2890,46

TARIEFGROEP II

8. CHIRURGIE: 1. Harde weefsels / Orthognathie

232064

Septum correctie met mobilisatie en repositie van kraakbeen met mediale osteotomie

en eventuele conchotomie.

275,62

234012

Operatieve verwijdering van kaakcysten groter dan 1/4 van het kaakvolume en

operaties aan de sinus maxillaris.

635,27

238002

Sequestrotomie of decorticatie bij osteomyelitis.

279,83

238020

Correctie van benige kin, corticotomie ten behoeve van rapid expansion.

1296,35

238022

Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft.

1617,94

238024

Osteotomie/distractie van het os zygomaticum of van de maxilla volgens le Fort I,

alsmede decompressie van de orbita.

2439,91

238026

Osteotomie/distractie van de mandibula enkelzijdig of frontgedeelte.

2584,19

238027

Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort II.

2499,09

238028

Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort III.

3356,65

238828

Operatieve verwijdering van osteosynthese materiaal/distractor per kaakhelft.

436,97

TARIEFGROEP II

8. CHIRURGIE: 2. Weke delen

230438

Operatieve verwijdering van nervus infraorbitalis of nervus alveolaris inferior of

verleggen van nervus mentalis.

316,54

230447

Zenuwhechting, al dan niet met behulp van de operatiemicroscoop.

743,08

234140

Primaire behandeling van gehemelte-spleten in het voorste deel van het palatum

649,99

234141

Primaire behandeling van gehemelte-spleten in het achterste deel van het palatum

428,28

232365

Verwijdering van een branchiogene cyste, mediane halscyste, halsfistel of

glomustumor.

1239,92

233631

Onderbinden van groot bloedvat.

537,85

233780

Diagnostische lymfklierextirpatie, supra- of infraclaviculair

1392,38

234005

Behandeling loge abcessen.

187,45

238876

Verlengen, verkorten of uitsnijden van pezen, fasciën of spieren.

950,50

239011

Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van huid of

opschuifplastiek (zie 230011 voor beperkte littekencorrectie of lift van mondzoek of subnasale lip)

194,62

239050

Primaire behandeling van congenitale lipspleten, enkelzijdig

935,95

239052

Pharyngoplastiek

697,77

231550

Herstel binnen of buiten ooghoek

424,95

TARIEFGROEP II

8. CHIRURGIE: 3. Speekselklierchirurgie

234211

Verwijdering speekselsteen, per klier en/of ductus

798,06

234222

Partiële extirpatie van het oppervlakkige deel van de glandula parotis

3073,22

234223

Totale extirpatie van het oppervlakkige deel van de glandula parotis

3042,23

234233

Extirpatie glandula submandibularis, glandula sublingualis of lymfeklier(en)

1073,75

234240

Totale parotidectomie

2087,73

234261

Operatie van een speekselfistel

612,92

TARIEFGROEP II

8. CHIRURGIE: 4. Aangezichts- en cosmetische chirurgie

230011

Subnasale liplift of enkelzijdige mondhoeklift of beperkte littekencorrectie, onder locale

anesthesie (zie 239011 voor kleine of weinig gecompliceerde transpositie)

487,80

230014

Subnasale liplift of enkelzijdige mondhoeklift of uitgebreide littekencorrectie, onder

algehele anesthesie (zie 239014 voor grote of gecompliceerde transpositie)

1515,58

231539

Blepharoplastiek van een ooglid, respectievelijk correctie ptosis wenkbrauw

245,21

232060

Correctief chirurgische behandeling van de deformiteiten aan het benige neusskelet,

met laterale osteotomie

352,27

232062

Correctieve ingrepen aan cartilagines laterales en/of ter correctie van de neusvleugels

en vestibulum nasi; zowel enkel- als dubbelzijdig

838,24

239053

Lipofilling van hoofd- en/of halsgebied inclusief oogsten en bewerken van het

vettransplantaat, onder lokale anesthesie

1145,26

239054

Lipofilling van hoofd- en/of halsgebied inclusief oogsten en bewerken van

vettransplantaat, onder algehele anesthesie

3693,94

239064

Botulinetoxine behandeling therapeutisch per spier/klier, inclusief materiaalkosten

194,23

239065

Botulinetoxine behandeling esthetisch, per gezichtsdeel (voorhoofd, mondhoek, etc),

inclusief materiaalkosten

141,72

239074

Facelift enkelzijdig, respectievelijk rhytidectomie van gelaat en hals met zogenaamde

smash-plastiek

859,29

239075

Voorhoofdslift onder algehele anesthesie

5205,49

239076

Voorhoofdslift onder lokale anesthesie

963,73

239084

Liposuctie van het submentale gebied, de regio pectoralis, het onderbeen of de

onderarm, enkelzijdig, uitgezonderd het submentale gebied totaal

609,56

TARIEFGROEP IV

9. KOSTENVERGOEDING

230000

Techniekkosten mondziekten en kaakchirurgie

238062

Kosten implantaten

330,87

239462

Maken röntgenfoto (2D) ten behoeve van gebitsonderzoek en/of schedelonderzoek,

elk maximaal eenmaal per dag te declareren

37,34

239472

Maken meerdimensionale kaakopname (b.v. cone beam-CT (CBCT))

144,70

231901

Dagverpleging kaakchirurgie

408,69

231902

Verpleegdag kaakchirurgie

568,45

Partners