Eén-fase en twee-fase implantaten

Eén-fase en twee-fase implantaten

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde één-fase en twee-fase implantaten. Het verschil zit in de behandelfasen:

Een-fase

Bij het één-fase implantaat wordt het implantaat in één behandeling geplaatst en bestaat dit uit een deel dat in het bot verankerd wordt en een deel dat boven het tandvlees uitsteekt. Deze twee delen vormen één geheel en na een bepaalde periode wordt op het uitstekende deel een kroon gemaakt.

Twee-fase

Bij het twee-fasen implantaat wordt in de eerste fase het implantaat deel in het bot geplaatst en vervolgens weer met tandvlees bedekt. Een aantal weken later, als het implantaat ingegroeid is in het bot, volgt de tweede-fase waarbij op het ingegroeide implantaat een zogenaamd (healing) abutment geplaatst wordt. Na een aantal weken wordt op het abutment de kroon vervaardigd.

Bij de meeste patiënten die wij behandelen ( >95% ) worden de implantaten in één-fase geplaatst. Het grote voordeel hiervan is dat er op die manier geen tweede chirurgische ingreep nodig is om het abutment te plaatsen. Uitzonderlijk wordt voor een twee-fasen implantaat gekozen als de stabiliteit van het implantaat tijdens het inbrengen niet optimaal is.

Als u meer dan één implantaat nodig heeft, worden deze vrijwel altijd tijdens dezelfde behandeling ingebracht.

Pijnloos

De behandeling verloopt volkomen pijnloos en duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. De napijn valt het in het algemeen mee, zeker als u de pijnstiller al een uur voor de ingreep heeft ingenomen. Een tijdelijke, lichte zwelling en/of verkleuring van het tandvlees en de wang is normaal. Meestal kunt u de dag na de behandeling gewoon weer werken.

Na het plaatsen van het implantaat volgt een periode van 6 tot 12 weken waarin het implantaat stevig vast groeit in het bot. Gedurende deze periode mag het implantaat niet worden belast.

Wel is het belangrijk het gedeelte van het implantaat dat door het tandvlees heen steekt goed schoon te houden. Door het plaatsen van een tijdelijke voorziening wordt de kauwfunctie en de esthetiek zoveel mogelijk gewaarborgd.

Nazorg bij implantaten

De dag van de ingreep mag u de mond niet spoelen. Als u wel zou spoelen is er namelijk een kans dat het gevormde stolsel wordt weggespoeld en er een nabloeding optreedt. We adviseren om de voorgeschreven pijnstillers ook na de ingreep te gebruiken.

De dag NA de ingreep moet u met het mondspoelmiddel starten. U moet dan ook voorzichtig beginnen met poetsen van het implantaat, dit doet u met een zachte tandenborstel.

Een of twee weken nadat het implantaat geplaatst is komt u terug bij de MKA-chirurg. Deze zal een wondcontrole uitvoeren en eventueel de hechtingen die nog niet opgelost zijn verwijderen. Ook zal een eventuele prothese of andere tijdelijke voorziening worden aangepast en geplaatst.

Na 6 tot 8 weken volgt opnieuw een controle. Dan zal worden beoordeeld of het implantaat goed is vastgegroeid. Als er geen problemen zijn geconstateerd kan de tandarts of tandtechnieker vervolgens starten met het maken van de kroon, brug of overkappingsprothese.

Jaarlijkse controle van de implantaten

Plak en tandsteen op de implantaten en op de kroon, brug en prothese kunnen een ontsteking veroorzaken van het mondslijmvlies en het tandvlees rondom de implantaten. Die ontstekingen kunnen weer leiden tot verlies van bot rondom de implantaten en daarmee verlies van het implantaat zelf. Om dit te voorkomen is een goede voorlichting en instructie over het reinigen van de implantaten, de mond en de prothetische constructie een belangrijk onderdeel van de implantaatbehandeling.

In het kader daarvan is het ook van belang dat u één keer per jaar bij ons terug komt voor controle en onderzoek van de geplaatste implantaten. Er zullen dan ook röntgenfoto’s worden gemaakt om de ingroei in het bot te beoordelen. Deze controles zijn belangrijk omdat bij ongewenste ontwikkelingen tijdig kan worden ingegrepen.

Partners