Waarnemend MKA-Chirurg

Specialisatie:
Implantologie

Na mijn opleiding tot arts en tandarts in Groningen heb ik mij gespecialiseerd tot kaakchirurg in het Universitair Medisch centrum in Groningen. In 2020 zal ik promoveren. Ik ben erg blij met de keuze voor dit specialisme, omdat ik denkwerk, handwerk en veelvuldig contact met patiënten kan combineren. Het samen met het team mogelijk maken van een zo prettig mogelijk behandeling bij meestal toch angstige patiënten, is elke dag een leuke uitdaging.

Ik oefen het vakgebied van de kaakchirugie in de volle breedte uit met speciale aandacht voor implantologie, preprothetische chirurgie en speekselklierchirurgie. In de toekomst lijkt het me leuk de samenwerking met verwijzende tandartsen, orthodontisten en  huisartsen te intensiveren zodat patiënten nog beter en eenduidig behandeld worden.

Gepromoveerd op 11-maart 2020 op:  Maxilla augmentation with calvarial bone.

Partners