De MRA (mandibulair repositie apparaat)

Eén van de mogelijke behandelingen bij snurken en slaapapneu zijn een soort kunststof platen die ‘s nachts over de tanden worden geplaatst. Hierbij wordt de onderkaak iets naar voren gehouden. Hierdoor wordt de luchtpijp verder geopend, zodat het gedeeltelijk verstoren van de luchtstroom bij het snurken, of het volledig verstoren van de luchtstroom bij slaapapneu, wordt opgeheven. Dit apparaat heet een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA).

Het mandibulaire repositie apparaat (MRA) is bij voorkeur de behandeling voor lichte tot matige slaapapnoe.

Bij patiënten die een AHI hebben tot 30, blijkt de MRA even goed te werken als een CPAP. Bovendien wordt de MRA meestal door patiënten als veel prettiger ervaren dan een CPAP. Vandaar dat de MRA met ingang van 1 januari 2010 wordt vergoed vanuit uw basisverzekering.

Verschillende soorten MRA’s

Er bestaan vele verschillende typen MRA’s. Ze zijn verschillend in draagcomfort, instelbaarheid en prijs. Wij hebben ondertussen veel ervaring opgedaan met de verschillende typen MRA’s.

Meer informatie over slaapapneu vindt u bij de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde. Ook kunt u hier meer te weten komen over het onderhoud van SomnoDent.

Procedure MRA

U krijgt een afspraak bij de afdeling MKA-chirurgie na verwijzing uit het slaapteam.

  • Bij het eerste bezoek wordt bekeken of het gebit geschikt is om de beugel te kunnen dragen. Daarvoor worden rontgenfoto’s gemaakt om de conditie goed te kunnen beoordelen.
  • Vervolgens worden afdrukken gemaakt van het gebit en wordt ook bepaald wat de bewegelijkheid is van de mandibula (onderkaak).
  • De voorwaartse beet wordt ook vastgelegd met wat pasta.
  • soms worden er nog lichtfoto’s gemaakt van het gebit, om deze in de toekomst te kunnen vergelijken. Uiteraard krijgt u bij dit bezoek uitgebreide informatie over de werking van het apparaat.
  • de wachttijd voor het eerste bezoek houden we zo kort mogelijk omdat we begrijpen dat u last heeft.

Al met al duurt het bezoek ongeveer 45 minuten.

Als alle informatie verzameld is wordt dit naar de technicus gestuurd. Na ongeveer 3 weken is het apparaat klaar en wordt u gebeld voor een afspraak om de MRA-beugel te plaatsen.

Controles 

Afhankelijk van de situatie krijgt u meestal een controle afspraak na enkele weken om het effect met u te beoordelen. De mate van voortwaartsbeweging kan gemakkelijk aangepast worden om tot een optimale balans te komen in draagcomfort en werking. Aanpassingen in de stand worden besproken en kunt u ook eenvoudig zelf uitvoeren.

Als alles goed is ingesteld volgt meestal nog een controle slaaponderzoek met beugel in (controle polysomnografie) om het resultaat op de ademstops ook te meten. De resultaten van dit onderzoek worden nog met u besproken. Is alles naar wens dan volgt jaarlijkse controle om het lange termijn effect te beoordelen en bij te sturen waar nodig.

Partners