Kincorrectie/kinplastiek

De kin bepaalt samen met de neus sterk het profiel van ons gezicht en zijn zeer bepalend voor een harmonieus uiterlijk. Indien de verhouding van het onderste een-derde van het gelaat verstoord is of als men ontevreden is over de vorm en grootte van de kin, kan deze met een kincorrectie worden verbeterd.

Bij een kaakchirurgische correctie van de kin wordt het bot van de kin losgemaakt en verplaatst. Dit geeft meer vrijheid en mogelijkheden voor verplaatsing in verschillende richtingen. De kin kan op deze manier naar voren, naar achteren, naar boven en naar beneden worden verplaatst of zelfs worden gekanteld.

Het voordeel van deze ingreep is dat er geen gebruik wordt gemaakt van een lichaamsvreemd materiaal en dat er volledig vanuit de mond wordt gewerkt zodat aan de buitenzijde geen zichtbaar litteken ontstaat.

Soms stellen we voor de kin tijdens een ingreep aan de boven- of onderkaak aan te passen, maar een kinplastiek kan ook prima alleen. Een enkele keer zien we dat patiënten op jonge leeftijd door de orthodontist zijn geholpen waarbij de tanden in een goede stand zijn gekomen maar de kaak erg ver naar achter is blijven liggen. Dan is een kinosteotomie een heel eenvoudige oplossing voor een harmonischer gezicht.

Partners