BSSO

Verlenging of verkorting van onderkaak

Met deze ingreep word de onderkaak verlengd zodat een te kleine onderkaak goed past tegen de tandboog van de bovenkaak. Het gezicht wordt harmonischer door de verandering. De diepe lipplooi onder de kin is minder en de kin krijgt een betere positie in profiel.

Partners